12. Augusti: Laraborg naturreservat med Storbergkullen topptur, sista GRATIS GUIDNING

5 augusti, 2022

Laraborgs naturreservat består av Storbergkullen samt ett flertal omkringliggande kullar.
Här ska vi vandra genom naturskog som lämnats orörd av det moderna skogsbruket.
Laraborg har mycket höga naturvärden knutna till den gamla skogen.
Det finns en mängd rödlistade och sällsynta arter som är beroende av gamla eller döda träd.
Strax öster om reservatet ligger Laraborg som är en gammal bosättning/hästfäbod med en kvarstående koja och flera ruiner.
Boningshuset brann tyvärr ner men husgrunden finns kvar.
Ett vindskydd bredvid är ett populärt utflyktsmål.
Men dagens mål är Storbergkullen med 601 m.ö.h., en spännande topptur efter en gammal fäbodstig med fin utsikt!
Anmäl dig här: Topptur Laraborg
OBS: om länken inte fungera skicka ett PM/SMS/MEJL till mig. Då kan jag boka in er manuellt.

Hej! Vad vill du göra?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt

BOKA NU